VO 100

Przełomowa zmiana w monitorowaniu hemodynamicznym

Mespere korzysta z technologii spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS) w celu zmierzenia hemodynamiki bez potrzeby inwazyjnego cewnikowania. Bezinwazyjne czujniki Mespere emitują fotony bliskiej podczerwieni przez tkankę do żyły szyjnej oraz analizują rozproszone fotony w celu zmierzenia utlenowania krwi w żyle szyjnej.

Pomiar stężenia tlenu w żyle szyjnej VO 100 idealnie nadaje się do użycia w następujących przypadkach:

  • na oddziałach intensywnej terapii
  • w nagłych przypadkach
  • w opiece długoterminowej
  • przy znieczuleniach

Zastosowanie kliniczne:

  • Wczesna terapia ciężkiej sepsy ukierunkowana na określone hemodynamiczne cele (EGDT)
  • Pomiar rzutu serca metodą Ficka
  • Przewidywanie reakcji na podanie płynów
  • Monitorowanie perfuzji tkanki mózgowej