VENUS 2000 CVP

Przełomowa zmiana w monitorowaniu hemodynamicznym

Mespere wykorzystuje technologię spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS) w celu zmierzenia hemodynamiki bez potrzeby inwazyjnego cewnikowania. Bezinwazyjne czujniki Mespere emitują fotony bliskiej podczerwieni przez tkankę do żyły szyjnej oraz analizują rozproszone fotony w celu zmierzenia ośrodkowego ciśnienia żylnego.

VENUS 2000 CVP idealnie nadaje się do użyciaw następujących przypadkach:

  • na oddziałach intensywnej terapii
  • w nagłych przypadkach
  • w opiece długoterminowej
  • w ośrodkach medycznych niewydolności serca