FebriDx® - Szybki test diagnostyczny

    • Cena netto: 1 110,19 zł
    • Dostępność: Jest Jest

FebriDx to szybki test immunologiczny do wzrokowego, jakościowego wykrywania in vitro podwyższonych poziomów MxA i CRP bezpośrednio w pełnej krwi obwodowej. Test mierzy klinicznie istotną odpowiedź immunologiczną na podejrzewaną inwazyjną infekcję wirusową i/lub bakteryjną u pacjentów w wieku powyżej 2 lat, u których w przeciągu 3 dni wystąpiła ostra gorączka (stwierdzona lub zgłoszona) oraz w przeciągu 7 dni pojawiły się objawy oddechowe zgodne z pozaszpitalną infekcją górnych dróg oddechowych.

Test pomaga w klinicznym zidentyfikowaniu pacjentów, u których występuje inwazyjna infekcja wirusowa spowodowana wirusem grypy A/B, adenowirusem, wirusem RSV, metapneumowirusem, wirusem paragrypy lub wirusem Epsteina-Barra; i/lub pacjentów, u których klinicznie istotna odpowiedź immunologiczna odpowiada istniejącej infekcji bakteryjnej.

FebriDx jest przeznaczony do profesjonalnego użytku w warunkach ambulatoryjnych i powinien być używany w połączeniu z innymi danymi klinicznymi, w tym wynikami badań laboratoryjnych, radiograficznych oraz informacjami epidemiologicznymi.

Wyniki ujemne nie wykluczają infekcji dróg oddechowych (np. rinowirus, koronawirus) i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa rozpoznania, leczenia ani innych decyzji klinicznych i dotyczących opieki nad pacjentem. Do potwierdzenia obecności konkretnego patogenu oddechowego oprócz wykorzystania danych radiograficznych i klinicznych jako pomoc w diagnozie, można użyć dodatkowych testów laboratoryjnych (np. hodowla bakterii i wirusów, immunofluorescencja oraz łańcuchowa reakcja polimerazy [PCR]).